Меню
Еритропоезата (от гръцки "еритро" означава "червено" и "poiesis" означава "да се направи") е процесът, който произвежда червени кръвни клетки (еритроцити). Той се стимулира от намаляването на кислорода в кръвообращението, което се открива от бъбреците, които след това отделят хормона еритропоетин. Последният стимулира пролиферацията и диференциацията на червените клетъчни прекурсори, които активират повишената еритропоеза в хемопоетичните тъкани, като в крайна сметка произвеждат червени кръвни клетки.