Меню
ANABOLICS е онлайн платформа, част от BETTERBODIES.BG и има за стремеж да повиши информираността на хората, относно медикаментите приложими в спорта. Медията категорично няма за цел да пропагандира употребата на лекарства. Предоставяйки информация в максимално изчерпателен обем, разкривайки, както позитивите, така и негативите на съответния препарат, четящият ще може да придобие или да надгради своите знания. Няма да се придържаме само към сухата материя и да изпадаме в крайност. Естествено науката ще бъде водеща, но практическият опит споделен от чужди атлети, от нашите читатели ще са коректив, който няма как да бъде пренебрегнат. В не малко направления науката е доказала своята неустойчивост. В конкретният случай, за един човек се споменава следното: „Той преобърна науката”. Това е William Llewellyn. В раздела ни със статии можете подробно да се запознаете с биографията му. Благодарение на трудовете му, ние се запалихме по познанието и вече повече от десетилетие изучаваме всичко свързано с медикаментите, които са приложими в спорта. Вдъхновени сме и от други личности, от които научихме и продължаваме да учим много. Това са предимно чужди лекари, изключителни професионалисти, признати в своята област. Независимо, че тяхната компетентност не може да бъде подложена на съмнение, не веднъж гледайки техни конференции или друг вид публични обсъждания и тълкуване на определени теми, свързани с медикаментите, те отговарят на някои въпроси с „не съм сигурен, ще проверя повторно”. А колко пъти сте попадали на кварталният bro science специалист, за когото няма тема в света на така наречената „химия”, която да го затрудни. В тези случаи с пълна сила важи фразата на Чарлз Дарвин, че „Невежеството по-често ражда увереност, отколкото знание”.

Чрез онлайн платформата ANABOLICS обещаваме, да ви предоставим наученото през времето в пълнота. Силата не е в лекарството, а в знанието.